Ydelser

Image
 
Har du brug for hjælp?
Vi har mange gange i vores karriere været med til at udvikle nye løsninger til gavn og nytte inden for vandområdet. De sidste gode løsninger er ikke udviklet og vi hjælper gerne til. Vi dukker gerne op til en innovationsworkshop eller bare en uformel snak og diskuterer jeres udfordringer og problemstillinger – også uden det koster jer noget.
Image
 • Grundvandsindvinding

  Læs mere

  • Vandressourcekortlægning
  • Potentialekort
  • Indsatsplanlægning
  • Vandforsyningsplanlægning
  • Indvindingstilladelser
  • Risikovurdering
  • Strategi
  Læs mere
 • Oplandsanalyser

  Læs mere

  • Nitratretention
  • Afstrømning og oversvømmelser
  Læs mere
 • Natur og vandløb

  Læs mere

  • Grundvand og overfladevandsinteraktion
  • Økohydrologi
  • Overvågning af vandstand og vandføring
  Læs mere
 • Håndtering af regnvand

  Læs mere

  • Nedsivning og grundvandsrisiko
  Læs mere
 • Monitering - online data

  Læs mere

  • Måling af vandstand i grundvand
  • Måling af vandstand i vandløb
  • Andre sensorer
  • Online datavisning
  • Specifikationer og priser
  Læs mere
 • CALYPSO - din adgang til data

  Læs mere

  • Visionen bag CALYPSO
  • Let adgang til JUPITER-databasen
  • Dataplatform for online vandstandssensorer
  • Udviklingsprojekter
  Læs mere
Alfred Nobels Vej 21A 
DK-9220 Aalborg Ø
+ 45 2843 5100 
mail@watsonc.dk