• Calypso
  • Calypso @ Field
Naturnationalpark Husby Klitplantage

Naturnationalpark Husby Klitplantage

Der udarbejdes hydrologiske forundersøgelser og konsekvensvurderinger af mulige fremtidige vandstandsstigninger ved genopretning af naturlig hydrologi i naturnationalpark Husby Klitplantage i Vestjylland. Der er indmålt kote- og afvandingsforhold og gennemført...