Synkronvandføring Lille Labing Bæk

Synkronvandføring Lille Labing Bæk

Fra juni til september 2023 er der gennemført 8 synkronmålerunder af vandføringen på 5 lokaliteter i Lille Labing Bæk. Vandløbet ligger i oplandet til et planlagt byudviklingsområde. Målingerne af sommervandføringen i vandløbet skal ligge til grund for vurdering af...