CALYPSO - din adgang til data

Image
Image

Hos WatsonC er vidensdeling vigtig. Derfor har vi udviklet webapplikationen CALYPSO, som er sammenstykket af open source-komponenter og er et gratis tilgængeligt værktøj for alle med interesse for vandforsyning og forvaltning af grundvandsressourcen.

Vores vision med CALYPSO er at skabe en dataplatform, hvor hele landets vandstandsdata samles og gøres tilgængelige for alle. Vi indsamler (fra mange forskellige kilder), kvalitetssikrer, analyserer og videregiver data ved hjælp af CALYPSO. Der skabes merværdi, når egne data let kan sidestilles og sammenholdes med andre indsamlede data i CALYPSO.

Med et øget krav til overvågning af vandmiljøet forestiller vi os en fremtid, hvor der vil være et stigende antal sensorer, der moniterer overalt. Men hvordan skal de store datamængder håndteres? Arbejdsbyrden ved håndteringen af overvågningsdata er ofte betydelig, derfor skal CALYPSO redde os imod ”datadruknedøden”.

Har du brug for hjælp?
Image
Alfred Nobels Vej 21A
DK-9220 Aalborg Ø
+ 45 2843 5100 
mail@watsonc.dk