• Calypso
  • Calypso @ Field

CALYPSO-nyhedsbrev – juni 2020

25. jun 2020

Kære alle CALYPSO brugere
I den kommende tid finpudser vi CALYPSO og bygger features, der er efterspurgt af jer.
Finpudsning 
Vi har en ambition om, at den opgave som du skal løse skal være et minimum antal klik borte og vi vil endvidere gerne sørge for, at data er tilgængelige, der hvor du skal bruge dem.
Datamenu (den der kommer frem når du fx. klikker på en Jupiter boring)

  • Vi tilføjer koncentrationer på (Historisk og seneste) på alle de stoffer der er målt i boringen
  • Vi tilføjer fold ind/fold ud på alle stofgruppe
  • Vi sorterer stoffer efter koncentration ift. grænseværdi
  • Vi tilføjer link til Borpro.dk
Tilføjelser kommer løbende de kommende uger

Opstart

  • Vi muliggør at springe over opstartswizard, så du direkte kan fx søge efter en boring
  • Vi overvejer om CALYPSO skal huske temalaget, måske bagrundskort og zoom niveau fra dit seneste login. I givet fald kan CALYPSO starte med det, hvis opstartswizard springes over. Lad os vide hvis I synes det er en god eller dårlig ide.
  • Er der andre ting som kan bringe jer hurtigere til målet?
Hover tekster 

  • Vi vil arbejde på at forbedre hover tekster i kortet, så de indeholder mere relevant information og er mere selvforklarende

Efterspurgte features 

For at muliggøre, at vi kan have en gratis version og en billig Premium version af CALYPSO vil vi gerne crowdfunde udviklingskroner til nye features. I vil løbende kunne se vores aktuelle crowdfunding issues her: https://calypso.watsonc.dk/#crowdfunding
Pt. har vi tre issues, hvor følgende to er åbne for bidrag:
GIS lag i CALYPSO: Vi vil gerne samle de data som er relevante for dit arbejde. Platformen som CALYPSO er bygget på, muliggør en visning af GIS lag som fx potentialekort, indvindingsoplande, BNBO, beskyttet naturtyper, vandløb, mm. Se issue her: https://calypso.watsonc.dk/crowdfunding/gis-lag-i-calypso/
Vandværksindgang
Vi vil gerne gøre det superlet at skaffe overblik over vandkemi på et vandforsyningsanlæg og på tilhørende boringer. Derfor vil vi gerne lave muligheden for at søge/vælge et anlæg og auto-generere tidsserier for nøgleparametre og fundne miljøfremmede stoffer.
Vi har lavet en prototype, som laver nogle af de grafer, vi kunne tænke os at vise. Prøv det via dette link https://watsonc.dk/calypso/Plant_overview.html?plantid=80935. Du kan erstatte anlægs ID’et sidst i linket med et vilkårlig anlægs ID og teste prototypen
https://calypso.watsonc.dk/crowdfunding/vandvaerksindgang/
Vi håber meget at vores Crowdfunding tilgang falder i god jord hos jer. Strategien skulle gerne gøre udviklingen mere relevant. Ved at bidrage får i medindflydelse og glæden ved at bidrage til resten af DK
Premium licens
Brugerne af CALYPSO er så småt ved at konvertere til Premium licenser, hvilket vi er meget taknemmelige over.
Udover enkeltbrugerlicenser har vi og firmaaftaler med mængderabatter jf. følgende

Antal Pris (ekskl. moms)
1 licens 2.400,-
Op til 5 licenser 10.000,-
Op til 10 licenser 18.000,-
Op til 25 licenser 28.000,-
Op til 50 licenser 40.000,-

Lær at bruge CALYPSO
Vi holder løbende webinarer, hvor vi viser CALYPSO – Følg med på https://watsonc.dk/arrangementer/
1. juli – Kom i gang med CALYPSO
13. august – Kom i gang med CALYPSO
19. august – Online vandstandslogning med CALYPSO
27. august – CALYPSO og risikovurderinger
2. september – CALYPSO og naturvurderinger
16. september – CALYPSO og geologiske profiler
24. september – Online vandstandslogning med CALYPSO
30. september – CALYPSO – Tips & tricks
Tilmelding til Anni på at@watsonc.dk med angivelse af, hvilket webinar du ønsker at deltage i. Tilmelding til 1. juli skal dog ske til jbj@watsonc.dk
Husk også at du kan se små korte instruktionsvideoer her: https://calypso.watsonc.dk/#kom-godt-i-gang
Feedback:
Vi vil virkelig gerne have jeres ærlige mening om CALYPSO og anvendeligheden. Send os derfor gerne ris og evt. også ros ????
Har du forslag til data, visninger eller analyser, som vil være værdiskabende for dig, vil vi meget gerne vide det.
Rikke Kirk Andersen og Rikke Clausen fra Middelfart Kommune skriver følgende om deres anvendes:
Vi har brugt Calypso et halv års tid nu og vi er glade for at bruge det. Det er intuitivt at bruge – hurtigt og nemt at lave et profil eller en tidsserie, så vi bruger det stort set dagligt: Til en hydrogeologisk vurdering til en kollega; når vi skal ud og snakke med vandforsyninger; når vi laver indvindingstilladelser og når politikerne skal orienteres. Det er en rigtig god visualisering, som gør det lettere at snakke om geologi og grundvand – der normalt kan være lidt svært at ’se for sig’.

 
Spred budskabet:
Vi er intet uden jer!  Derfor må meget gerne hjælpe med at udbrede kendskabet til CALYPSO. Kun med mange brugere kan vi komme i mål med vores fælles mål.
De bedste hilsner og ønsker om god sommer fra CALYPSO holdet
Anni, Kristian, Ole og Jacob

PS. Send en mail til jbj@watsonc.dk hvis du ikke ønsker at modtage mails som denne