• Calypso
  • Calypso @ Field

CALYPSO-nyhedsbrev – Maj 2020

14. maj 2020

Kære alle CALYPSO brugere
Vi har en ambition om at gøre hydrologiske og hydrogeologiske data tilgængelige for ALLE. Med tilgængelighed mener vi at: 

  • adgangen skal være let og intuitiv
  • det ikke skal kræve mange forskellige platforme og logins
  • det skal være gratis

Vi tror og håber på, at vi med “tilgængelige data” kan hjælpe vores brugere med til at se verden igennem den samme linse. Landmanden, myndighederne, borgerne og andre interessenter kan se og dele de samme data og dermed forhåbentligt diskutere ud fra data og knap så meget ud fra holdninger ????
Nyt  
Landing page: Vi har lavet ny landing page (samme adresse: https://calypso.watsonc.dk/) og suppleret med nye små videoer. De er ganske nyttige og korte. 
Forbedrede projekter: Nu kan både tidsserier og profiler gemmes i et projekt. Projekter kan du afspille senere og du kan dele dem med alle dine samarbejdspartnere.
Abonnement: Alle funktioner i CALYPSO er gratis at bruge, men ønsker du at gemme mere end 1 geologisk profil og 4 tidsserier, skal du vælge et Premium abonnement. Vi er glade for alle brugere, men håber selvfølgelig at mange vil skifte til et Premium abonnement og på den måde støtte udviklingen. Et Premium abonnement koster kr. 2400,- årligt. Du skifter abonnement nederst i højre menu. 
Løbende indberetning af loggerdata til GEUS: Vi uploader løbende vores online pejledata til GEUS for de kunder, som ønsker det. 
DMI nedbør og havvandstande: I CALYPSO kan du nu også ses nedbør fra alle DMI stationer og havvandstand fra alle offentlige målestationer 
På vej 
Pesticidoverblik: I samarbejde med Aarhus Kommune udvikler vi et nyt pesticidoverblik, der summerer pesticidfund og giver mulighed for at lave rapporter. I bedste CALYPSO stil bliver denne udvikling stillet til rådighed for resten af DK. 
0,4 m højdemodel på geologiske profiler: Vi arbejder på at gøre den meget fine højdemodel tilgængelig på geologiske profiler. Den mangler vi ofte, når vi skal vurdere ådals-hydrologi. 
Indtast pejlinger: Vi udvikler et modul, så der kan indtastes pejlinger direkte i CALYPSO og hvor du direkte kan se den nye pejling sammen med de eksisterende pejlinger.  
Vandløbsdata: SDFE arbejder på at samle og udstille offentlige vandløbsdata. Når det sker vil vi vise data i CALYPSO og indberette de vandløbsdata vi indsamler. 
Andre relevante GIS lag: Vi ligger relevante GIS lag ind i CALYPSO, så du får mulighed for at se §3 områder, FOT vandløb, BNBO’er, indvindingsoplande og alle andre lag, som der er stemning for (Vi har adgang til alle offentlige lag).
Lær at bruge CALYPSO 
Vi holder løbende webinarer, hvor vi viser CALYPSO – Følg med på https://watsonc.dk/arrangementer/  

  • 20. maj 2020: Kom i gang med CALYPSO
  • 28. maj 2020: Naturvurderinger og CALYPSO
  • 10. juni 2020: CALYPSO og BNBO vurderinger
  • 17. juni 2020: Online vandstandslogning m. CALYPSO
  • 25. juni 2020: CALYPSO og vandværkstilsyn

Tilmelding til Anni på at@watsonc.dk med angivelse af, hvilket webinar du ønsker at deltage i 
Feedback: 
Vi vil virkelig gerne have jeres ærlige mening om CALYPSO og anvendeligheden. Send os derfor gerne ris og evt. også ros ????  
Har du forslag til data, visninger eller analyser, som vil være værdiskabende for dig, vil vi meget gerne vide det. 
Spred budskabet: 
Vi er intet uden jer!  Derfor må meget gerne hjælpe med at udbrede kendskabet til CALYPSO. Kun med mange brugere kan vi komme i mål med vores fælles mål. 
De bedste hilsner fra CALYPSO holdet 
Niels, Anni, Kristian, Ole og Jacob