• Calypso
  • Calypso @ Field

CALYPSO-nyhedsbrev – maj 2021

4. maj 2021

Kære alle CALYPSO brugere
Det er lang tid siden I sidst har hørt fra os, men det betyder ikke, at vi har ligget på den lade side????
Siden sidst
Optimeringer bag facaden: Datamængderne bliver større og større, og brugerne flere og flere. Begge dele kan presse CALYPSO i visse situationer og vi har arbejdet på at gøre applikationen hurtigere ved at lave smartere load af data.
Projekter: Kortudsnit, tidsserier og geologiske profiler kan gemmes i et projekt, som kan loades senere og deles med dine samarbejdspartnere. Det er særdeles komplekst bag brugerfladen og har drillet os (og jer) lidt den seneste tid. Det beklager vi. Men vi har nu fået rettet op på det og projekterne virker. Der kan dog være problemer med at loade gamle projekter og du bliver måske nødt til at lave nogle projekter på ny.
Filtrering: Som et led i at lave filtrering på Jupiter boringer og online stationer har vi lavet mulighed for filtrering på:

  • Antal målinger – fjerner alle elementer på kortet med færre antal målinger end det angivne.
  • Periode – fjerner alle elementer på kortet, der ikke har målinger inden for den angivne periode

Hvad er på vej?
Ny opstartsmenu med valg af data: Vi er ved at udvikle en ny opstartsmenu, hvor der bliver ”hurtig-knapper” til de mest populære lag. Der kommer en udvidet lag-vælger med filtreringsmuligheder. Og endelig en generiske søgemulighed på tværs af alle data i CALYPSO. Vi ønsker med CALYPSO at gøre data tilgængelige for alle, men imødekommer, at bl.a. forsyninger kan have behov for egne lag, der kun er tilgængelig for dem.
Klik-jagt: Vi er gået på ”klik-jagt” i hele applikationen og sørger for at fjerne unødvendige klik og indtastninger. Vores måde at sammensætte grafer på er meget fleksibel, hvilket mange værdsætter. Men der er for mange klik hen til værdiskabelsen. Det gør vi noget ved ????
Nyt dashboard: Grafer og tidsserier vises på vores dashboard og fremadrettet samler vi vores datamenu (den der kommer ved klik på et punkt) og vores dashboard til én menu. Vi introducerer favoritter og hurtigadgang til de onlinestationer, som du eller din organisation ejer. Det bliver megagodt og intuitivt.
Ændringerne i brugerfladen bliver releaset løbende hen over de kommende måneder.
Kampen mod datadruknedøden:
Teknologien er der til at indsamle data med sekunder eller minutters intervaller, men hvad hjælper det, hvis vi ikke kan visualisere og danne overblik over datamængderne? I CALYPSO laver vi en meget smart udtynding af data. Metoden fjerne datapunkter, der ikke giver værdi, men beholder alle detaljer. Ofte kan mere en 95 % af datapunkterne fjernes. Lige nu hjælper vi Vandcenter Syd med at visualisere deres over 400 stationer med målt og modelleret vandstand og flow.
Til alle nye brugere:
Hop ind på CALYPSO-startsiden, hvor du finder små video-tutorials, som er ganske nyttige og korte. Tag også gerne på et eller flere af vores webinarer.
Lær at bruge CALYPSO
Vi holder løbende webinarer, hvor vi introducerer CALYPSO og anvendelsesmulighederne – Følg med på https://watsonc.dk/arrangementer/. ALLE er velkomne til disse gratis arrangementer.

  • 19. maj 2021 kl. 11:00-11:30:  Kom i gang med CALYPSO – For dig, som er ny på CALYPSO eller bare gerne vil have genopfrisket
  • 25. maj 2021 kl. 11:00-11:45: Behandling af indvindingstilladelser og vurdering af hydraulisk kontakt med CALYPSO – For dig, der arbejder med behandling af indvindingstilladelser og har brug for at vide i hvilken grad, at vandløb og våd terrestrisk har kontakt til grundvandsmagasinerne.
  • 2. juni 2021 kl.11:00-11:45: CALYPSO og hydrogeologiske vurderinger – For dig, der arbejder med risikovurderinger og gerne vil se nærmere på geologi og potentialeforhold.
  • 15. juni 2021 kl.11:00-11:30: CALYPSO som IoT platform – For dig, der vil indsamle vandstands, ilt- og flowdata fra sensorer til værdigivende overblik i CALYPSO

Tilmelding til Anni på at@watsonc.dk med angivelse af, hvilket webinar du ønsker at deltage i.
Feedback:
Vi vil virkelig gerne have jeres ærlige mening om CALYPSO og anvendeligheden. Send os derfor gerne ris og evt. også ros på mail@watsonc.dk ???? Har du forslag til data, visninger eller analyser, som vil være værdiskabende for dig, vil vi meget gerne vide det.
Spred budskabet:
Vi er intet uden jer!  Derfor må du meget gerne hjælpe med at udbrede kendskabet til CALYPSO. Kun med mange brugere kan vi komme frem til vores fælles mål, som er, at al vanddata skal ”flyde frit” og være let tilgængelig for alle, der arbejder indenfor sektoren.
De bedste hilsner fra CALYPSO holdet
Anni, Kristian, Ole og Jacob
PS. Ønsker du ikke at modtage nyheder om CALYPSO, bedes du sende en mail til mail@watsonc.dk