For alle der arbejder med risikovurderinger i forhold til grundvandsbeskyttelse eller tilladelser til råstofindvinding. Det demonstreres, hvordan CALYPSO kan anvendes til samstilling af data og til at danne sig et overblik over de data, som indgår i prioriteringen af grundvandsbeskyttende indsatser eller vurderingen af risici ved råstofgrave.

Vurderinger af beskyttelsesbehovet indenfor BNBO (BoringsNære BeskyttelsesOmråder) eller indvindingsoplande er en kompliceret opgave, der kræver overblik over mange data. I CALYPSO har vi samlet en række data, som indgår i vurderingen. Her kan du let danne overblik over:

  • geologien, ud fra modeller og boringsbeskrivelser, til vurdering af den geologiske sårbarhed
  • potentialeforhold generelt (potentiale kort) og pejlinger i de enkelte boringer til vurdering af strømningsretninger
  • grundvandskemien, som siger rigtig meget om, hvor sårbart magasiner er 

I webinaret vises, hvordan du kan lave geologiske profiler, studere grundvandskemi og grundvandspotentialer. Vi viser ligeledes, hvordan du kan gemme profiler og tidsserier, som er relevante for dig i et projekt. Projektet kan du dele med andre og på den måde dele viden og analyser.

Program:

Vi giver inspiration til, hvordan CALYPSO kan bruges til at understøtte en risikovurdering af BNBO’er eller en risikovurdering ift. grundvand ved tilladelser til råstofindvinding. Der præsenteres et par cases, hvor WatsonC anvender CALYPSO til at lave risikovurderinger. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Praktisk information:

  • Webinaret afholdes som et online-møde (der udsendes link før opstarten af webinaret)
  • Gå online torsdag d. 27. august 2020 kl. 11.00-12.00 og deltag
  • Arrangementet er for kommuner, forsyninger, vandværker, rådgivere og andre interesserede
  • Tilmeldingsfrist d. 26. august kl. 11.00

Sådan tilmelder du dig:

Tilmeld dig det gratis arrangement ved at sende
en mail til at@watsonc.dk

Ved tilmelding er det vigtigt at oplyse navn og
arbejdssted, så vi kan skræddersy programmet efter deltagerne. Du modtager herefter
et link til online-mødet.