For dig, der gerne vil lave geologiske snit og danne dig et hurtigt overblik over de geologiske forhold i et område. Det demonstreres, hvordan CALYPSO kan anvendes til at lave geologiske snit, samstilling af data og let kan bruges til at foretage hydrogeologiske vurderinger. 

På opfordring afholdes et webinar, der fokuserer på CALYPSO’s geologiske profilværktøj. CALYPSO er ikke målrettet en bestemt type sagsbehandling, men gør det lettere at visualisere og udnytte relevante data til at opnå større forståelse. Når du knytter din faglighed og tolkning sammen, kan CALYPSO bruges som støtte til en lang række vurderinger – eksempelvis:

  • konsekvensvurderinger for vandløb og natur ved behandling af ansøgte indvindingstilladelser til vandværker/vandforsyninger
  • vurdering af beskyttelsesbehovet ved BNBO-risikovurderinger og indsatsplanlægning
  • risikovurderinger ved behandling af ansøgte råstofstilladelser
  • risikovurderinger ved efterbehandling af råstofgrave

Program:  

Der gives en kort introduktion til CALYPSO for dig som endnu ikke har prøvet webapplikationen. Derudover giver vi inspiration til måder, hvorpå CALYPSO’s geologiske profilværktøj kan anvendes til at understøtte hydrogeologiske vurderinger. Der præsenteres et par cases, hvor WatsonC har udarbejdet hydrogeologiske vurderinger for vandforsyninger og myndigheder i tæt dialog.  

Praktisk information: 

  • Webinaret afholdes med Microsoft Teams (der udsendes link før opstarten af webinaret) 
  • Gå online onsdag d. 4. november 2020 kl. 11.00-11.45 og deltag 
  • Arrangementet er for kommuner, forsyninger, vandværker, rådgivere og andre interesserede 
  • Tilmeldingsfrist d. 3. november kl. 11.00 

Sådan tilmelder du dig: 

Tilmeld dig det gratis arrangement ved at sende en mail til at@watsonc.dk  

Ved tilmelding er det vigtigt at oplyse navn og arbejdssted, så vi kan skræddersy programmet efter jer deltagere. Hvis du/I har spørgsmål eller cases, som I gerne vil have vendt under webinaret, må disse gerne medsendes. Du modtager herefter et link til online-mødet.