Økohydrologi og grundvandsafhængig natur

Hos WatsonC vil vi gerne dele viden.

Vi er i den heldige situation, at vi har en specialestuderende fra biologi på AAU, der laver sit afgangsprojekt i samarbejde med os. Maria Østergaard Nielsen har igennem de seneste måneder lavet botaniske kortlægninger på lokaliteter, hvor WatsonC løbende overvåger grundvandsstanden.

Maria ønsker at bliver klogere på problemstillingen: “Hvorledes responderer naturtilstand i moser på grundvandsfluktuationer og hvilken betydning har strukturindikatorer for denne sammenhæng?”

En problemstilling, som vi også oplever et meget stort behov for, at der forskes i.

Denne viden vil vi gerne dele med ALLE interesserede ved et lille eftermiddagsarrangement torsdag d. 5. december kl. 14:00-16:30 på NOVI, Niels Jernes vej 10, Aalborg Ø.

Vi starter med, at Maria fortæller om sit projekt og herefter vil vi fortælle lidt om vores egne erfaringer med at koble hydrologi og naturkvalitet i grundvandsafhængige naturtyper. Ved 15:30 byder vi på kaffe, gløgg og æbleskiver i NOVI’s kantine, hvor der vil være mulighed for hygge og faglige diskussioner i en times tid.

Vi håber på at se mange af jer til en hyggelig eftermiddag.

Tilmeld jer på Facebook eller ved at skrive en mail til mail@watsonc.dk

De bedste hilsner Kristian, Kristian, Niels, Anni, Ole og Jacob