For kommuner, der arbejder med vandforsyningsplanlægning og indsatsplanlægning, samt for vandforsyninger og ikke mindst vandsamarbejder, der har brug for at danne sig et overblik og få et robust beslutningsgrundlag til at lægge en fremtidsstrategi 

Den decentrale vandforsyningsstruktur kommer for alvor under pres, når der skal etableres grundvandsbeskyttelse. For små kildepladser kan grundvandsbeskyttelsens pris pr. indvundne m3 blive høj. Det er derfor af største vigtighed, at der ”rammes plet” med placeringen af virkemidler og grundvandsbeskyttende tiltag. Derudover skal grundvandsbeskyttelsen kun igangsættes ved kildepladser, hvor der er langsigtet kapacitet, da der ellers er risiko for at beskyttelsen på sigt kan blive værdiløs, hvis fremtidig strukturudvikling gør at antallet af vandværker/kildepladser reduceres.  

På opfordring vil vi gerne fortælle om vores tilgang, hvor vi har hjulpet enkeltstående forsyninger, samling af forsyninger og et vandsamarbejde med at danne overblik over deres fremtidige forsyningsbehov, den langsigtede kapacitet af nuværende kildepladser og med at udarbejde en strategi for dækning af de fremtidige behov. 

Når vores opgaveløsninger tager afsæt i udarbejdelsen af vandindvindingsprognoser og langsigtede kapacitetsvurderinger, så er den fremtidige indvindingsstrategi altid på plads inden, der f.eks. planlægges nye kildepladser eller igangsættes grundvandsbeskyttelse, hvilket giver en mere robust vandforsyningsplanlægning. 

Vi tror på at en målrettet indsats, hvor der etableres beskyttelse på levedygtige vandværker og hvor beskyttelsen samles på de kildepladser, der har størst chance for at overleve, vil give den mest omkostningseffektive grundvandsbeskyttelse. 

Program:  

Vi giver inspiration til måder, hvorpå vandforsyningsplanlægning for kommuner og vandindvindingsstrategi for forsyninger kan anskues ved, at tage afsæt i vandindvindingsprognoser/fremtidigt vandbehov og langsigtede kapacitetsvurderinger. Der præsenteres et par cases, hvor WatsonC har udarbejdet en indvindingsstrategi for forskellige vandforsyninger i tæt dialog med deres respektive myndigheder.  

Praktisk information: 

  • Webinaret afholdes med Microsoft Teams (der udsendes link før opstarten af webinaret) 
  • Gå online torsdag d. 14. maj 2020 kl. 11.00-12.00 og deltag 
  • Arrangementet er for kommuner, forsyninger, vandværker, rådgivere og andre interesserede 
  • Tilmeldingsfrist d. 13. maj kl. 11.00 

Sådan tilmelder du dig: 

Tilmeld dig det gratis arrangement ved at sende en mail til at@watsonc.dk  

Ved tilmelding er det vigtigt at oplyse navn og arbejdssted, så vi kan skræddersy programmet efter jer deltagere. Hvis du/I har spørgsmål eller cases, som I gerne vil have vendt under webinaret, må disse gerne medsendes. Du modtager herefter et link til online-mødet.