• Calypso
  • Calypso @ Field

Hydrologisk forundersøgelse i naturnationalpark Tranum

22. aug 2022

Naturstyrelsen Vendsyssel
2021-2022

Naturstyrelsen Vendsyssel ønsker at skabe mere naturlig hydrologi i den kommende Naturnationalpark Tranum, hvor der i dag er kortlagt mere end 160 km grøfter indenfor projektområdet.

WatsonC har udarbejdet en teknisk hydrologisk forundersøgelse i naturnationalparken. I de indledende undersøgelser blev terræn, rørføringer, bund af grøfter og eventuelt vandspejl indmålt ved terrængennemgang. Det blev vurderet, at omtrent 60 % af grøftstrækningerne kan sløjfes uden væsentlig negativ indvirkning på bebyggelse og vigtig infrastruktur. Afvandingsforholdene i dag og efter gennemførsel af tiltag blev modelleret med en simpel MikeSHE hydrologisk model, hvilket er benyttet til at beskrive effekter og konsekvenser ved gennemførslen af tiltag.