Natur og vandløb

Image
Image
Grundvandets vej ud i ådalene og til vandløbene er afgørende for en økologiske kvalitet i den å-nære natur og i vandløbene. Der udover afgør strømningsvejene også ofte skæbnen for nitrat og fosfor på deres vej mod vandmiljøet. Vi har stor erfaring i at anvende typologier i klassifikationen af ådalene, samt i kortlægning og modellering af udstrømningsprocesserne.
Har du brug for hjælp?
Image
Alfred Nobels Vej 21A
DK-9220 Aalborg Ø
+ 45 2843 5100 
mail@watsonc.dk