For dig der vil monitere vandstanden i vandløb, grundvandsboringer eller pejlerør og gerne vil have overblik og let adgang til de indsamlede data

Webinaret er for dig, der gerne løbende vil monitere vandstanden i vandløb, vådområder, grundvandsboringer, søer eller lign. Vi fortæller om CALYPSO Free, der fungerer som dataplatform til online vandstandslogning. I CALYPSO kan data indsamlet fra egne moniteringsprogrammer sidestilles med de nationale databaser, hvilket giver et unikt landsdækkende overblik. Det er ikke nogen hindring, at de online data indsamles via GSM-, Sigfox eller et tredje netværk – CALYPSO platformen klarer det hele. Webinaret viser, hvordan du let kan sammenstille data fra flere forskellige datakilder.

Program:

Vi giver inspiration og overblik over forskellige muligheder for online-monitering af vandstand – både overfladevand og grundvand. Derudover præsenteres CALYPSO, som er en gratis tilgængelig applikation til datavisningen. Ud fra tilmeldingerne vil vi forsøge at tage udgangspunkt i jeres behov og arbejdsopgaver. Webinaret bliver med afsæt i jeres spørgsmål og problematikker.

Praktisk information:

  • Webinaret afholdes som et online-møde (der udsendes link før opstarten af webinaret)
  • Gå online torsdag d. 29. oktober 2020 kl. 11.00-11.45 og deltag
  • Arrangementet er for kommuner, forsyninger, vandværker, rådgivere og andre interesserede
  • Tilmeldingsfrist d. 28. oktober kl. 11.00

Sådan tilmelder du dig:

Tilmeld dig det gratis arrangement ved at sende
en mail til at@watsonc.dk

Ved tilmelding er det vigtigt at oplyse navn og
arbejdssted, så vi kan skræddersy programmet efter deltagerne. Du modtager herefter
et link til online-mødet.