Oplandsanalyser

Image

Vi tror på, at målrettet regulering af landbruget på forholdsvis lille skala vil være den samfundsmæssige billigste måde at opnå målopfyldelse i vores indre farvande. Med et nitratretentionskort har vi redskabet til at målrette indsatsen. Jo mere vi målretter indsatsen, jo mere øges chancerne for at indsatsen virker. Samtidig øger vi dog også risikoen for at lave fejludpegninger.

Det er netop dilemmaet ved brug af retentionskort til målrettet regulering – vil vi have sikkerhed i udpegningen, eller vil vi have sikkerhed for effekten af vores tiltag?

Vi arbejder med kombinationen af modeller og feltmålinger til at minimere usikkerheden på nitrat retentionskorter. Modeller og feltmålinger kan ikke stå alene, men i fællesskab bliver det stærkt.

Se vores referencer: Naturen - En rentabel del af landbruget og Kortlægning af nitrat og fosfor afstrømning via dræn
Image
Har du brug for hjælp?
Image
Alfred Nobels Vej 21A
DK-9220 Aalborg Ø
+ 45 2843 5100 
mail@watsonc.dk