Miljøkonsekvensvurdering for vandindvinding

Miljøkonsekvensvurdering for vandindvinding

Som underleverandører til WSP udfører WatsonC den grundvandsmodellering, som skal lægge til grund for en miljøkonsekvensvurdering af alle Aarhus Vands kildepladser. I forbindelse med udvidelse og fornyelse af indvindingstilladelserne til Aarhus Vands kildepladser blev...
Detailprojektering Rigkilde LIFE

Detailprojektering Rigkilde LIFE

WatsonC udarbejder i samarbejde med Thisted Kommune detailprojekter for naturgenopretning i 8 naturområder i Thisted Kommune (Sønderhå, Nørhå Søndereng, Glombak, Brokær, Trankær, Nord for Tegå, Morup Mølle og Gyrup). Der foreslås og skitseres tiltag til forbedring af...