Indvindingsstrategi for Randers Nord

Indvindingsstrategi for Randers Nord

I den nordlige del af Randers Kommune har 19 mindre vandværker indgået et vandsamarbejde, hvor der fremadrettet skal samarbejdes omkring forsyningsstruktur, forsyningssikkerhed og grundvandsbeskyttelse. WatsonC’s opgave er at gennemgå alle vandværkerne og udarbejde en...
Indvindingsstrategi for V.S.K

Indvindingsstrategi for V.S.K

Der lægges en fremtidsstrategi for indvindingen af drikkevand i V.S.K’s forsyningsområde i samarbejde og dialog med myndigheden. Der laves først og fremmest en fremskrivning af indvindingsbehovet i 2025 og 2040 ud fra befolkningsprognoser, som sammenholdes med...