Indvindingsstrategi for Randers Nord

Indvindingsstrategi for Randers Nord

I den nordlige del af Randers Kommune har 19 mindre vandværker indgået et vandsamarbejde, hvor der fremadrettet skal samarbejdes omkring forsyningsstruktur, forsyningssikkerhed og grundvandsbeskyttelse. WatsonC’s opgave er at gennemgå alle vandværkerne og udarbejde en...