Indvindingsstrategi for V.S.K

Indvindingsstrategi for V.S.K

Der lægges en fremtidsstrategi for indvindingen af drikkevand i V.S.K’s forsyningsområde i samarbejde og dialog med myndigheden. Der laves først og fremmest en fremskrivning af indvindingsbehovet i 2025 og 2040 ud fra befolkningsprognoser, som sammenholdes med...
Indvindingsstrategi Nørresundby

Indvindingsstrategi Nørresundby

Det grundvand som indvindes til drikkevand i Nørresundbyområdet dannes på et relativt afgrænset område. Der sker en kraftig udvikling af boligområder og en 3. Limfjordsforbindelse er på tegnebrættet indenfor det nuværende indvindingsområde. Grundvandsressourcen er...