Grundvandstanden.dk

Grundvandstanden.dk

Levering og installering af 85 vandstandsstationer i DGU boringer fordelt i hele Danmark. Installationerne består af Sigfox, NB-IoT og GSM transmitterere koblet på ventilerede tryktransducere. Efter installation varetages driften af WatsonC for størstedelen af...
Robust Vandforsyningsplanlægning

Robust Vandforsyningsplanlægning

Vi står ved en skillevej – den decentrale og forbrugerejede vandforsyning er under pres Hvordan sikrer vi rent vand til en fornuftig pris? I Danmark har vi en lang tradition for decentral vandforsyning og på landsplan har vi cirka 2600 store eller mindre...
Indvindingsstrategi Nørresundby

Indvindingsstrategi Nørresundby

Det grundvand som indvindes til drikkevand i Nørresundbyområdet dannes på et relativt afgrænset område. Der sker en kraftig udvikling af boligområder og en 3. Limfjordsforbindelse er på tegnebrættet indenfor det nuværende indvindingsområde. Grundvandsressourcen er...