Image

Image

Vand og natur kollega

Image

Vand og natur

Er du vild med vand og natur og har du frem for alt lyst til at arbejde sammen med os? 

Vi er helt benovet over hvor mange spændende projekter, der ligger i spændingsfeltet mellem grundvand, overfladevand, vandløb og våd terrestrisk natur, og som bliver os betroet.  

Lige nu fylder hydrologiske forundersøgelser for naturnationalparkerne, detailprojekter for vandløbsrestaurering, genskabelse af naturlig hydrologi, hydrometri-opgaver inkl. opmålinger og online målinger, og meget andet.  

Vi søger en ny kollega der vil elske at hjælpe vores kunder med at realisere deres ambitioner om mere naturlig hydrologi.  

Det vil være fint at du har erfaring med vandløb, våd terrestrisk natur og vand og en uddannelsesmæssig baggrund heri. Du må også gerne have erfaring i den mere praktiske del af projektgennemførelserne. 

Du skal være holdspiller og være god til at formidle vores analyser.   

Om WatsonC

WatsonC blev grundlagt september 2017 og står på tre ben. Vi udfører klassisk rådgivning til forsyninger og kommuner, vi laver forskning og udviklingsprojekter sammen med universiteterne og vores kunder og vi arbejder med digitale løsninger til indsamling af sensordata og visualisering og analyse af ”vand-data”.

Vi er som virksomhed udviklingsorienteret og har ambitioner om løsninger til vores kunder, der bedre, billigere og med højere faglighed end der hidtil er set.

Hos WatsonC får du frie rammer for personlig og faglig udvikling.

Det er ikke afgørende at du har lang erfaring, men det er til gengæld altafgørende for os at nye medarbejdere er:

Ydmyge

Ydmyge overfor kollegaer, kunder og ikke mindst de opgaver der skal løses.

Empatiske

Vi laver meget tenik, beregninger og lign, men samarbejdet med kollegaer og kunder bliver kun godt hvis vi også forstår os på mennesker.

Sultne

Vi har ambitioner på egne og kundernes vegne. Vi er ikke tilfredse med noget der er "godt nok", hvis vi kan gøre det bedre inden for de rammer vi har. Vi vil konstant udfordre status quo.

Det er vigtigt for os at du har en høj faglighed eller potentiale til at opnå det. Kvaliteten I vores løsninger afgørende for os.

WatsonC er beliggende i Aalborg

Vil du høre mere om jobmuligheden er du meget velkommen til at kontakte på telefon:

Jacob Birk Jensen, 28430710 eller

Ole Munch Johansen, 28439295

Send ansøgning via mail til mail@watsonc.dk senest 15.oktober 2022

Læs om hvem vi er http://watsonc.dk/moed-watsonc  

Se de projekter vi arbejder på http://watsonc.dk/referencer/  

Se vores nuværende ydelser http://watsonc.dk/ydelser/  

Image