Aarhus Vand

Løbende drift af hydrometristationer og vedligehold af QH relationer i Aarhus Kommune. For Aarhus Forsyning overvåges desuden vandstand i terrænært grundvand / natur med henblik på at tilvejebringe en baseline monitering forud for VVM på fornyelse af indvindingstilladelser.