Andre målinger

Her vises andre typer af målinger, som ikke er vandstand eller flow. Har du et behov, som ligger ud over de viste eksempler er du meget velkommen til at tage fat i os.

Jordfugtighed

Kendskab til jordens vandindhold i den umættede zone kan give viden om vandbalanceforhold, afstrømningsforhold, udvaskning af stoffer, vandingsbeho...

Læs mere