Håndtering af regnvand

Nedsivning og grundvandsrisiko

Det bliver etableret rigtig mange nedsivningsløsninger til regnvand i disse år. Både i forbindelse med kloaksanering og ved nye udstykninger. Er der grundvandsinteresser kan der også være modstridende interesser. Vi vil gerne have grundvandsdannelsen, men vandet skal være rent!

For os er nedsivning og grundvandsinteresser ikke nødvendigvis uforenelig. Vi hjælper gerne med en konkret risikovurdering. Se vores reference: Sofiendal Enge

Har du brug for hjælp?

Alfred Nobels Vej 21A
DK-9220 Aalborg Ø
+ 45 2843 5100 
mail@watsonc.dk