Dataindsamling

Vandstandsmåling

Overfladevand og grundvand

Flowmåling

Flow i vandløb, bygværker, rør, kanaler

Iltsensor byggeprojekt

Andre målinger

Ilt, nitrat, temperatur, ledningsevne m.m.

Har du brug for hjælp?