Ydelser

Vi har mange gange i vores karriere været med til at udvikle nye løsninger til gavn og nytte inden for
vandområdet. De sidste gode løsninger er ikke udviklet og vi hjælper gerne til. Vi dukker gerne op til en
innovationsworkshop eller bare en uformel snak og diskuterer jeres udfordringer og problemstillinger –
også uden det koster jer noget.

Grundvandsindvinding

 • Vandressourcekortlægning
 • Potentialekort
 • Indsatsplanlægning
 • Vandforsyningsplanlægning
 • Indvindingstilladelser
 • Risikovurdering
 • Strategi

Oplandsanalyser

 • Nitratretention
 • Afstrøming og oversvømmelser

Natur og vandløb

 • Grundvand og overfladevandsinteraktion
 • Økohydrologi
 • Overvågning af vandstand og vandføring

Håndtering af regnvand

 • Nedsivning og grundvandsrisiko

Har du brug for hjælp?