Kvalitetssikring

Kvalitetssikring af realtidsdata starter ved udstyr og installation og slutter aldrig. Selvom langt størstedelen af data, som kommer ind fra IOT-sensorer, er uden fejl, så sker der fejl og forstyrrelser, som skal detekteres og korrigeres.

Det har vi opbygget et koncept for, som du kan læse mere om i de enkelte underemner her på siden.

Kvalitetssikring af IOT-tidsserier

Vi har en række procedurer, som detekterer fejl og anormaliteter og giver notifikationer. Nogle fejl kan korrigeres automatisk, men ofte kræver det...

Læs mere

ISO 9001 certificering

I WatsonC har i indført et kvalitetsledelsessystem, ISO 9001, som dækker alt der har at gøre med vores IoT og digitale del af forretningen. Formå...

Læs mere