Optisk iltsensor

Optisk Iltsensor fra Ponsel

Link til produktblad: datasheet OPTOD UK