Iltmåling

Iltmåling i overfladevand kan dokumentere om forholdende er ok for fisk og smådyr. Iltmålinger anvendes ofte i vandløb, søer og bassiners som modtager udledninger af potentielt iltfattigt vand. Udledningerne kan komme fra regnvandsbassiner, dambrug, industri m.m.

Iltmålere skal placeres i et område med god vandudveksling. I søer kan dybden på måleren være afgørende for aflæsningen. I vandløb skal sensoren placeres over bunden, fri for sediment, men i et niveau, som altid er vanddækket.