Beregning af indvindingsoplande, Lønstrup Vandværk

31. dec 2022

Lønstrup Vandværk
2021 - 2022

WatsonC har på forespørgsel fra Lønstrup Vandværk udarbejdet indvindings- og grundvandsdannende opland for vandværkets boringer. Med udgangspunkt i Hjørring Modellen, en GMS MODFLOW-model for hele Hjørring Kommune, har Lønstrup Vandværk bidraget med nødvendige oplysninger om indvindingen.

Der er udarbejdet 200-, 100- og 50-års indvindingsoplande samt 100-, 50- og 20-års grundvandsdannende oplande, hvor alderen angiver den tid i år, det tager fra vandet rammer jorden som nedbør, til oppumpning i boringen. Resultaterne viser, at indvindingsoplandet strækker sig cirka 1 kilometer mod syd, hvilket indikerer den primære strømningsretning fra syd til nord. Størstedelen af indvindingsoplandet er inden for 50-års zonen.
Det grundvandsdannende opland kan opdeles i to zoner, hvor den ene er kildepladsnær omkring boringerne med en aldersafgrænsning på 50 år, mens der dannes en mindre andel vand længere mod syd med en alder større end 50 år.