CALYPSO Field

Formålet med CALYPSO Field er, at gøre håndtering af IoT-udstyr, grafvisning og kvalitetssikring så let som muligt, hvor som helst og når som helst. Vi anvender værktøjet i den daglige drift af udstyr, og mange af vores kunder anvender applikationen. CALYPSO Field samtidig din adgang til at kontrolpejle drikkevandsboringer og indberette data direkte til jupiterdatabasen.

Tilføj ny lokation ved at angive navn, placering og typen på lokaliteten.

Opret en ny tidsserie tidsserie på lokaliteten, hvor du vælger hvilken parameter der måles og øvrige relevante oplysninger

Når du skal tilføje udstyr vil du kunne vælge på en liste over tilgængeligt udstyr, som er tilknyttet din organisation og som ikke allerede er aktivt på en lokalitet.

CALYPSO Field anvendes til kontrolmåling, så det sikres, at sensoren altid måler korrekt. Ved afvigelser kan det angives, om kontrolmålingen skal anvendes til at korrigere tidsserien.

Det er også muligt at foretage kontrolmåling af vandspejlet drikkevandboring uden IoT-udstyr og at indberette til Jupiterdatabasen mens man er i felten. Når en pejling indtastes vises med det samme hvor målingen ligger i forhold til tidligere pejlinger.