CALYPSO

CALYPSO giver en række muligheder for at undersøge data om grundvand, geologi og overfladevand og natur I Danmark. CALYPSO er en web-applikation designet primært til desktopanalyser.

Datavælgeren er det første du møder i CALYPSO. Her tager du stilling til hvilken form for data du vil vise og arbejde med til en start. Det kan være IoT-tidsserier fra calypso, data fra Jupiterdatabasen, vandløbsdata fra DMP, eller din forsynings egne data-lag. De fleste lag i CALYPSO til tilgængelige for alle, mens andre lag kan være skjulte for offentligheden.

Kortfunktionen giver mulighed for at tænde og slukke en lang række temalag relateret til grundvand, vandløb, natur, højdekurver, baggrundskort m.m. Der er type-ahead søgning på adresserm matrikler, IoT-stationer, Jupiterboringer og andre datalag i applikationen, så du let kan finde og panorere kortet derhen hvor du ønsker.

Kort visning i calypso

Dashboardet er hjertet i CALYPSO hvor data samstilles efter dine ønsker. Er du på jagt efter sammenhænge mellem eller trends i grundvandskemiske stoffer? Eller ønsker du at sammenligne data fra et regnvandsbassin med data i vandløb, søer og fjorde. Er det relevant at se nedbør fra DMI eller vandløbsdata fra Miljøportalen. Det hele er muligt, og du bestemmer hvad der er relevant for din case.