Flowmåling i større vandløb

I større vandløb kræves ofte mere af det udstyr som anvendes. Vi tilpasser løsningen til de forhold der er og kommer med en anbefaling til hvilket udstyr der er det bedste til opgaven. Dopplere er placeret under vandoverfladen og de avancerede dopplere kan måle hastigheden mange forskellige steder i vandløbstværsnittet på en gang så de kan levere en vægtet middelhastighed.

Nogle gange er det ikke muligt at placere en doppler på en god måde i tværsnittet. Hvis der findes en bro på lokaliteten kan overfladescannere ofte være et rigtig godt alternativ. Den skannede overfladehastighed skal skaleres for at få den korrekte middelhastighed i vandløbets tværsnit.

Vi foretager altid en opmåling af tværsnittet så vi kan beregne et tværsnitsareal baseret på vandstanden. Hos WatsonC har vi alle de nødvendige beregningsværktøjer, som kan omsætte målte data (hastighed og vandstand) til flow i realtid uanset hvordan den konkrete løsning opbygges.