Flowmonitering ved Dambrug

Dambrug skal overvåge indløbs og udløbsflow og indrapportere data til myndigheden. Typisk opnås de mest robuste flowmålinger ved at vandet passerer et bygværk med en overløbskant. I det tilfælde måles vandstandshøjden over overløbskanten og denne omregnes til et flow. Vi har stor erfaring med at foretage den nødvendige opmåling, indkøring og beregning via de korrekte overløbsformler til alle cases.

I nogle tilfælde er der ikke tilstrækkeligt fald på dambrug til at installere overløb ved både ind- og udløb. I de tilfælde anbefaler vi akustiske dopplere placeret i fuldtløbende eller delvist fyldte rør eller et andet veldefineret udløb. Vi designer gerne tilpassede løsninger til det enkelte dambrug.