Monitering af våd natur

Vi har meget stor erfaring med monitering af vandstandsforhold i våde naturtyper. Ofte kræver det hegning mod kreaturer og i nogle tilfælde sikring mod oversvømmelse. Løsningen er afhængig af naturtype og formål med overvågningen.

I grundvandsfødte naturtyper er det ofte relevant at måle trykket i flere niveauer fordi det fortæller noget om mængden af tilstrømmende grundvand og eventuelle påvirkninger fra fx vandindvinding.