Vandstand i bassiner

Regnvandsbassiner anvendes til forsinkelse af afstrømning fra byer og tekniske anlæg samt til stoftilbageholdelse. Vi moniterer vandstand i bassiner, såvel våde bassiner som nedsivningsbassiner med periodisk udtørring.

Data fortæller om bassinet fungerer, som det er designet til. Ofte kan udløbsflowet beregnes på baggrund af vandstanden og vises i realtid sammen med niveauet.