Vandstand i søer

Vandstanden i søer kan afspejle såvel grundvandsforhold som afstrømningsforhold i tilknyttede vandløbssystemer.

Vandstandsmåling i naturlige søer kan kræve lidt ekstra forarbejde og kendskab til området. Ofte kan udfordringer være relateret til store udsving i vandstand, støj fra bølger på overfladen eller isbevægelser om vinteren, som gør det krævende at installere udstyr. Placering og installation af udstyret bør derfor tilpasses forholdene.