Vandstand i vandløb

Vandstandsmålinger i vandløb er relevante for mange kommune og forsyninger. Målingerne bruges i forbindelse med vurdering af udledninger, samt grøde og andre regulativmæssige forhold, og har ofte mange lodsejeres interesse. Vi anvender oftest trykdransducere placeret under vandspejlet, men i nogle tilfælde er ultralydsmålere det rigtige valg.

Vandstanden anvendes ofte sammen med flowmålinger til at opstille QH-relationer. Vi drifter hydrometristationer for en række kommuner og forsyninger og overtager i den forbindelse gerne driften af eksisterende udstyr på lokaliteterne.