Etablering af ny kildeplads, Brinkhus

9. nov 2020

Frederikshavn Vand A/S
2019

Etableringen af Frederikshavn Vands nye kildeplads i Brinkhus, med A. Højfeldt A/S som boreentreprenør på opgaven og NIRAS med ansvar for tilsyns, geologisk prøvebeskrivelse og analyse af vandkvalitet.  

Forud for etableringen af de 9 nye boringer har WatsonC udarbejdet ansøgninger til myndighedsbehandling, forestået udbud og kontrahering med boreentreprenør. Efter borearbejdet har WatsonC foretaget de vurderinger af prøvepumpningsresultater og vandkemiske forhold, som ligger til grund for ansøgning om vandindvindingstilladelse.