Beregning af grundvandsrisiko ved kemikaliespild med BRIBE

Beregning af grundvandsrisiko ved kemikaliespild med BRIBE

Omfang: 1 dag 

Pris: 3.000 DKK pr. deltager (min. 5 deltagere)

Forudsætninger: Det er en fordel med et grundlæggende kendskab til vandkemi og miljøfremmede stoffer. 

Kursets målgruppe er myndighedspersoner eller rådgivere, der arbejder med risikovurdering af miljøfremmede stoffer, f.eks. i forbindelse med BNBO-restriktioner eller virksomhedsgodkendelser. Du lærer at bruge det gratis Excel-værktøj BRIBE til beregning af de mulige konsekvenser for vandkvaliteten i en vandindvindingsboring ved spild af forskellige typer kemikalier indenfor oplandet. Kurset er praktisk orienteret, men med en grundig indføring i programmets muligheder og begrænsninger, og der er flere øvelser med god tid til at lære at bruge BRIBE. 

Kursusholder og kontaktperson: Niels Arildskov, tlf.: 28430101, e-mail: npa@watsonc.dk.

Kursusindhold: 

 • Præsentation af BRIBE, version 3.2
  •  Beregningsprincipper 
  • Sorption – forudsætninger og metode 
  • Nedbrydning – forudsætninger og metode 
  • Øvrige forudsætninger 
  • Hvad kan BRIBE, og hvad kan BRIBE ikke? 
 • Eksempel 1: Spild af pesticider, tre spildscenarier 
  • Beregningstid 
  • Effekt af forskellige inputparametre 
  • Effekt af grundvandsdannelse 
  • Effekt af cellehøjde 
  • Øvelse – beregning af de mulige konsekvenser af et pesticidspild 
 • Eksempel 2: Spild af fyringsolie
  • Øvelse – beregning af de mulige konsekvenser af et oliespild 
 • Eksempel 3: Spild af klorerede opløsningsmidler
  • Beregninger på opløst stof og fri fase 
  • Beregning af ”tilladelig spildmængde” 
 • Eksempel 4: Beregninger på et brugerdefineret stof
  • Øvelse – beregninger på et brugerdefineret stof