Miljøfremmede stoffer – grundkursus 

Miljøfremmede stoffer – grundkursus 

Omfang: 1 dag 

Pris: 3.000 DKK pr. deltager (min. 5 deltagere)

Forudsætninger: Det er en fordel med et kendskab til kemi svarende til gymnasie (højt niveau) eller grundlæggende universitetsniveau. 

Kursets målgruppe er teknikere, vandværksfolk, myndighedspersoner eller rådgivere, der arbejder med forurenet jord, grundvand og/eller drikkevand, og som ønsker et overblik over de mest almindeligt forekommende miljøfremmede stoffers egenskaber, samt hvorledes man udfører basale risikoberegninger. Kurset er praktisk orienteret og omfatter kun den nødvendige, grundlæggende teori. Du får overblik over de forskellige stofgruppers egenskaber samt gældende grænseværdier for jord og grundvand, og du lærer at beregne miljøfremmede stoffers mobilitet og nedbrydning i jord og grundvand. 

Kursusholder og kontaktperson: Niels Arildskov, tlf.: 28430101, e-mail: npa@watsonc.dk

Kursusindhold

 • Vigtige processer i jord og grundvand
  • Vandopløselighed og sorption
  • Redoxforhold
  • Nedbrydning
 • Grænseværdier for jord og grundvand
  • Toksikologi
  • Jordkvalitetskriterier
  • Kvalitetskrav til drikkevand
  • Drikkevandskvalitetskriterier
 • Stoffernes egenskaber i jord og grundvand
  • Olie-/benzinstoffer
  • Polyaromatiske hydrocarboner (PAH)
  • Klorerede opløsningsmidler og nedbrydningsprodukter
  • Polære opløsningsmidler
  • Pesticider og nedbrydningsprodukter
  • Organiske fluorstoffer (PFAS)
  • Tungmetaller
 • Beregningseksempler
  • Ligevægtsberegninger
  • Beregning af stoffers transporthastighed
  • Beregning af nedbrydning