Miljøfremmede stoffer – udvidet kursus 

Miljøfremmede stoffer – udvidet kursus.

Omfang: 1 dag 

Pris: 3.000 DKK pr. deltager (min. 5 deltagere)

Forudsætninger: Det er en fordel med et vist kendskab til vandkemi og miljøfremmede stoffer samt nogle års erfaring indenfor fagområdet. 

Kursets målgruppe er myndighedspersoner eller rådgivere, der arbejder med forurenet jord, grundvand og/eller drikkevand, og som ønsker yderligere kendskab til de forskellige organiske stoffer og stofgruppers egenskaber samt de mekanismer, der er styrende for, hvordan stofferne opfører sig i jord- og grundvandsmiljøer. Du lærer at beregne og vurdere organiske stoffers flygtighed, vandopløselighed, transporthastighed/mobilitet samt nedbrydelighed.  

Kursusholder og kontaktperson: Niels Arildskov, tlf.: 28430101, e-mail: npa@watsonc.dk.

Kursusindhold: 

 • Organiske (miljøfremmede) stoffer 
  • Klasser/eksempler på organiske forbindelser 
  • Tilstandsformer 
  • Damptryk 
  • Vandopløselighed 
  • Flygtighed 
 • Jordens egenskaber 
  • Jordens bestanddele 
  • Ionbytningskapacitet 
  • Organisk stof i jord 
 • Sorptionsprocesser 
  • Typer af sorption i jord og grundvand 
  • Distributionskoefficienter 
  • Usikkerheder 
  • Mobilitet og retardation
 • Nedbrydningsprocesser
  • Biologisk eller kemisk nedbrydning 
  • Energibetragtninger 
  • Nedbrydelighed og kemisk opbygning 
  • Forskellige typer nedbrydningsprocesser 
  • Nedbrydningskinetik 
  • Klassifikation af nedbrydelighed