Pesticider i grundvandet 

Pesticider i grundvandet 

Omfang: 1 dag 

Pris: 3.000 DKK pr. deltager (min. 5 deltagere)

Forudsætninger: Det er en fordel med et grundlæggende kendskab til vandkemi og miljøfremmede stoffer. 

Kursets målgruppe er vandværksfolk, myndighedspersoner eller rådgivere, der arbejder med vandkvalitet. Kurset giver dig en masse nyttig baggrundsviden, herunder overblik over hvilke pesticider der er anvendt igennem tiden og i hvor store mængder. Du får indblik i principperne for godkendelse af pesticider, samt hvorfor vi i Danmark – trods godkendelsesproceduren – finder flere og flere pesticidstoffer i grundvandet. Du får kendskab til de nyttigste kilder til viden om pesticiders opførsel i jord og grundvand, samt hvorledes disse data skal tolkes, og du får desuden demonstreret, hvordan man indhenter oplysninger om pesticidfund i det danske grundvand samt stoffernes godkendelsesstatus. Endelig lærer du at vurdere grundvandets pesticidsårbarhed, og du får demonstreret brugen af Excel-værktøjet BRIBE til risikovurdering af pesticidspild. 

Kursusholder og kontaktperson: Niels Arildskov, tlf.: 28430101, e-mail: npa@watsonc.dk

Kursusindhold: 

 • Godkendelse, anvendelse og fund af pesticider 
  • Stoffer anvendt gennem tiderne 
  • Godkendelse af pesticider 
  • Nedbrydningsprodukter 
  • Tilladte, begrænsede og forbudte stoffer 
  • Grænseværdier og toksicitet 
  • Pesticidanalyser på grundvand og drikkevand 
  • De senere års problemstoffer 
 • Pesticidstoffernes opførsel i jord og grundvand 
  • Sorption 
  • Nedbrydning 
  • Datakilder 
  • Danske undersøgelser 
 • Grundvandets pesticidsårbarhed 
  • Hvilke faktorer er vigtige, og hvorfor? 
  • Grundvandskemiske indikatorer på pesticidsårbart grundvand 
  • Punktkilder versus fladekilder 
  • Risikovurdering af pesticidspild 
  • Typiske faldgruber