Faglig julestue 9. december 2021

16. nov 2021

Faglig julestue hos WatsonC (hent som PDF)
Grundvandkemi og brug af online måleenheder, krydret med CALYSPO tilsat gløgg og æbleskiver

Hos WatsonC vil vi gerne dele viden – så efter et Corona overspringsår vil vi traditionen tro vil vi gerne invitere til faglig julestue torsdag den 9. december.

Pesticider
Pesticider er et særdeles varmt emne i Danmark for tiden. Niels Arildskov ved ”næsten” alt om emnet og vil underholde os med lidt pesticidhistorie. Hvad er egentlig et pesticid? Pesticidanvendelse gennem tiderne. Godkendelse af pesticider. Analyser for pesticidstoffer i grundvand og drikkevand. Hvorfor blev de senere års problemstoffer, desphenylchloridazon og N,N-dimethylsulfamid, overset så længe. Hvor farlige er disse stoffer? Og sidst, men ikke mindst, hvor længe vil de blive ved med at skabe problemer for vandforsyningerne?

Vi kan nok heller ikke lade være med at vise jer hvor vanvittigt let det er at få et pesticidoverblik i CALYPSO af både godkendte og forbudte stoffer.

Online målestationer
I de seneste par år har WatsonC haft rygende travlt med at opsætte vandstandsloggere i hele landet. Vi laver overvågningsprogrammer af vandstanden i alt lige fra vandforsyningsboringer til terrænnært grundvand, søer, vandløb, grøfter og regnvands-bassiner sammen med vores kunder og samarbejdspartnere.
I samarbejde med Aalborg Vand A/S har vi fået lov til at lave et hydrologisk skovlaboratorium i Lundby Krat, hvor WatsonC løbende overvåger nedbør, jordfugtighed mm. i en nyplantet skov under opvækst. Målingerne skal bruges til at opstille en vandbalance i skoven og undersøge, hvordan grundvandsdannelse eventuelt påvirkes af skovvæksten.
I andre projekter måler vi salinitet og ilt og som noget helt nyt måler vi nu nitrat online med en optisk sensor.
På datasiden giver vi den gas med brug af alverdens algoritmer til at kvalitetssikre alle de data der løbende tikker ind.
Alt dette vil vi også gerne underholde med.

Vi deler gerne vores viden med ALLE interesserede ved et lille eftermiddagsarrangement torsdag d. 9. december kl. 14:00-16:30 på NOVI, Niels Jernes vej 10, Aalborg Ø.

Vi starter i auditoriet, hvor vi fortæller lidt om ovenstående. Ved 15:30 byder vi på kaffe, gløgg og æbleskiver i NOVI’s kantine, hvor der vil være mulighed for hygge og faglige diskussioner i en times tid.

Tilmeld jer ved at skrive en mail til mail@watsonc.dk så vi kan varme nok æbleskiver😊
De bedste hilsner
Thor, Mathias, Niels, Maria, Kristian, Samuel, Ole og Jacob