Vurdering af risiko ved råstofindvinding nær Underup 

13. mar 2022

Horsens Kommune
2021

Region Midt har udlagt et råstofområde i et område nær Gudenådalen, som rummer rigkær af højeste naturkvalitet. I forbindelse med en ansøgning om tilladelse til at grave råstoffer i området er der udført hydrogeologiske vurderinger, som konkluderer, at det ved iagttagelse af simple forholdsregler er muligt at indvinde råstoffer i en del af området uden risiko for negativ påvirkning af de værdifulde naturområder.