Udvikling af værktøj til vurdering af grundvandsrisiko ved nedsivning af vejvand 

13. mar 2022

Skanderborg Kommune
2021

Der er udført en sammenfatning af tilgængelig viden om vejvands indhold af potentielt grundvandstruende stoffer. På den baggrund er der udviklet et beregningsværktøj i Excel, som kan anvendes til at beregne de mulige konsekvenser for grundvandskvaliteten ved nedsivning af vejvand fra konkrete vejprojekter. Værktøjet kan både anvendes til at fastlægge den mest hensigtsmæssige afvandingsløsning for nye vejprojekter og til at vurdere grundvandsrisikoen fra eksisterende veje.