Grundvandskemi – udvidet kursus 

Grundvandskemi – udvidet kursus 

Omfang: 1 dag 

Pris: 3.000 DKK pr. deltager (min 5 deltagere)

Forudsætninger: Det er en fordel med et grundlæggende kendskab til grundvandskemi samt nogle års erfaring indenfor fagområdet. 

Kursets målgruppe er myndighedspersoner eller rådgivere, der har grundvandskemi som fagområde, men som ønsker en dybere forståelse for de kemiske parametre samt de processer i jord og grundvand, som påvirker grundvandskvaliteten. Du lærer desuden at kvalitetssikre data samt at udføre en tilbundsgående tolkning af den grundvandskemiske sammensætning, herunder grundvandets forureningssårbarhed og den sandsynlige grundvandsalder. 

Kursusholder og kontaktperson: Niels Arildskov, tlf.: 28430101, e-mail: npa@watsonc.dk

Kursusindhold:

Udtagning af grundvandsprøver og analyseparametre

 • Krav til prøveudstyret
 • Procedure ved udtagning af grundvandsprøver
 • Tilstandsparametre, hovedkomponenter og sporstoffer
 • Pesticidstoffer og PFAS
 • Processer i grundvandet
  • Forsuring
  • pH-bufferprocesser
  • Carbonatsystemet
  • Ionbytning
  • Redoxprocesser i grundvandet
  • Pyritoxidation
  • Nitrifikation
  • Kemisk forvitring
 • Grundvandkemisk tolkning
  • Kvalitetskontrol af data
  • Redoxkarakterisering
  • Syre-/baseforhold
  • Saltpåvirkning og ionbytning
  • Andre vigtige processer
  • Kritiske parametre
  • Tidslig udvikling
  • Miljøfremmede stoffer
  • Grundvandstypediagrammer
  • Aldersdatering af grundvand
  • Grundvandets forureningssårbarhed