Håndtering af udstyr, kontrolmåling og tilsyn

I Field kan du let skifte udstyr på en lokalitet, udføre kontrolmålinger og indtaste tilsynsnoter, samt uploade billeder.

Når en kontrolmåling indtastes ses målingen på grafen med det samme og du kan kontrollere, at sensoren viser korrekt. Appen giver mulighed for at vælge, om målingen skal anvendes til korrektion af tidsserien eller blot vises som en udført kontrol