• Calypso
  • Calypso @ Field

Hydrologisk forundersøgelse, monitering og detailprojektering i Naturnationalpark Tranum

2. feb 2023

Naturstyrelsen Vendsyssel
2022

Der er gennemført hydrologiske forundersøgelser, monitering og detailprojektering af et udvalgt område i Naturnationalpark Tranum. Det hydrologiske tiltag skal sikre genskabelse af naturlig hydrologi under hensyntagen til veje og infrastruktur i området. Området er indmålt og der er opstillet grundvands- overfladevandsmodel til udarbejdelse af konsekvenskort for ændringer i vandstandsforhold.