Hydrologisk forundersøgelse og detailprojekt ved Lodbjergvej i Nationalpark Thy

31. aug 2022

Nationalpark Thy
2022

WatsonC har udarbejdet en hydrologisk forundersøgelse og detailprojekt for engene på Lodbjergvej 21 i Thisted Kommune. Formålet med undersøgelsen er at genskabe de bedst mulige hydrologiske forudsætninger for at udbrede og forbedre forholdene for grundvandsafhængig natur. I forbindelse med projektet er det skitseret forskellige scenarier af tiltag, som indeholder tilkastning af grøfter og etablering af paddeskrab.